ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 

ÔNG NGUYỄN KHẮC TUYỀN

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành công ty CP Kiến trúc và xây dựng PHUDECOR

 

ÔNG NGUYỄN THÀNH TIẾN

Giám đốc điều hành Công ty CP Nội thất Maison Decor

 

ÔNG NGUYỄN KHẮC QUYẾT

Giám đốc điều hành công ty CP thương mại Dandelion Design

ÔNG TRƯƠNG BÁ NGỌC

Giám đốc điều hành công ty CP Hay Decor

 

ÔNG TRẦN QUỐC THIỀU

Giám đốc điều hành công ty CP xây dựng LightChair Design

 

ÔNG TRẦN TUẤN ANH

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế NovaScotia

 

ÔNG NGUYỄN VĂN TÙNG

Giám đốc điều hành Công ty CP Tư vấn thiết kế Decor Cabinet Company

 

ÔNG LÊ THÀNH VINH

Giám đốc điều hành công ty CP Decox Home

Đội ngũ nhân sự chủ chốt: