NỘI QUY LAO ĐỘNG COMPACT HPL

Theo Bộ luật lao động, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và phải được cơ quan nhà nước về lao động thừa nhận. Theo đóNội quy lao động Compact HPL được ban hành theo nghị định 05/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 01 năm 2015 đã tuân thủ đúng quy định về Luật lao động.
Bài cùng chuyên mục
Bình luận

Mã bảo mật