Thông tin thanh toán

Thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COMPACT VIỆT
Số tài khoản:191 3066 8853 015
Chi nhánh: Ngân hàng Techcombank TP. HCM