Mục con

CẤU TẠO CHUNG (1)

Cấu tạo chung của vách ngăn vệ sinh Formica xuất xứ Malayxia, bao gồm 3 lớp cơ bản gắn kết chặt chẽ nhau..xem thêm

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT (1)

Đặc điểm kỹ thuật của vách ngăn vệ sinh Formica khả năng 100% không thấm nước,độ bền cao,không bị tác động bởi nhiệt độ...xem thêm

QUY TRÌNH THI CÔNG (2)

Quy trình thi công của vách ngăn vệ sinh Formica được lên kế hoạch và triển khai theo đúng tiến độ và đúng quy trình..xem thêm

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG (1)

Phương pháp thi công của vách ngăn vệ sinh Formica dựa trên quy chuẩn an toàn của bộ xây dựng, đảm bảo phục vụ khách hàng tôt nhất..xem thêm