QUY TRÌNH KINH DOANH DỰ ÁN

Năm 2016, Compact HPL đã áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001-2008. Ứng dụng tư duy  kỹ thuật và công nghệ quản lý vào Bộ máy quản trị của mình theo tiêu chí luôn hướng đến khách hàng. Mỗi quy trình của Compact HPL đều được xây dựng và hoạt động một cách khoa học dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. 
 
Bình luận

Mã bảo mật